Zinātne un pētniecība

Zinātniskie virzieni

Lietišķās valodniecības institūta akadēmiskais personāls veic pētījumus šādos zinātniskajos virzienos:

  • Tehniskā tulkošana un terminoloģija;
  • Sastatāmā valodniecība;
  • Zinātnē lietojamā angļu valoda;
  • Testēšanas loma SLV intensīvā pasniegšanā;
  • Angļu valodas studiju lingvistiskie aspekti;
  • Jaunās tehnoloģijas svešvalodu apmācībā;
  • Svešvalodu kreatīvās apgūšanas inovatīvā metodoloģija;
  • Vācu valodas studiju stratēģijas noteikšana augstskolā;
  • Tehniskās literatūras tulkošanas problēmas.
Syndicate content