Lietišķās valodniecības institūta sēdes

Lietišķās valodniecības institūta sēdes

Lietišķās valodniecības institūtā regulāri tiek organizētas akadēmiskā personāla sēdes. Sēdēs tiek apspriesti aktuāli mācību, metodiskie, organizatoriskie un zinātniskie jautājumi. LVI darbinieki uzstājas ar prezentācijām par savu pētījumu rezultātiem, dalību konferencēs, semināros un projektos Latvijā un ārzemēs.

Lietišķās valodniecības institūta sēdēs tiek godināti darbinieki par sasniegumiem profesionālajā jomā (publicētas grāmatas, izdoti metodiskie materiāli, izveidoti elektroniskie resursi, publicēti literāro darbu tulkojumi u.c.), kā arī tiek atzīmētas nozīmīgas dzīves jubilejas.

 

Serminārs par noslodzes atskaites sagatavošanu

2015. gadā 2. februārī plkst. 14:30 Lietišķās valodniecības institūts organizē semināru LVI mācībspēkiem par noslodzes atskaites aizpildīšanu.

Adrese: Kronvalda bulv. 1 -102. telpā

LVI sēde 20.februārī 2012. gadā

2012. gada 20. februārī plkst. 14:30 Lietišķās valodniecības institūtā tiks organizēts metodiskais seminārs par bakalaura un maģistra darbu izstrādes kritērijiem studiju programmās "Tehniskā tulkošana".

Syndicate content