Topošajiem studentiem

Studiju programmu perspektīvais vērtējums

Par bakalaura un maģistra profesionālo studiju programmu "Tehniskā tulkošana" lietderību liecina pieprasījums pēc šī profila speciālistiem Latvijas tirgū – tulkošanas birojos, uzņēmumos (sevišķi kopuzņēmumos), ārvalstu projektos Latvijā, valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī visur citur, kur nav iespējams iztikt bez zināšanām svešvalodā, inženierzinātņu pamatzināšanām, radošas pieejas darbam, prezentācijas prasmes un tulkošanas iemaņām.

Izstrādāto programmu ietvaros tiek padziļināti apgūtas visas šīs augstāk minētās kvalifikācijas. Pateicoties bakalaura un maģistra profesionālo studiju programmām, notiek svešvalodas profesionalizācija (profesionālā apmācība), prasmju un iemaņu sintēze un integrācija atbilstoši Eiropas Savienības un darba tirgus prasībām. 

Kāpēc studēt

Latvijās un ārzemju augstskolās apgūstamo profesiju saraksts ir visai iespaidīgs. Profesijas izvēli ietekmē dažādi faktori.

Domājot par profesijas izvēli Tu noteikti esi lasījis dažādas grāmatas, skatījies filmas un pārraides, meklējis informāciju internetā. Vai Tu esi aizdomājies par to, ka šo informāciju kāds ir ne tikai sagatavojis un uzrakstijis, bet arī iztulkojis un izrediģējis?

Mūsdienās, kad starptautisko sakaru nozīme arvien pieaug un ir kļūvusi par neatņemamu sastāvdaļu daudzās dzīves jomās, tulka/tulkotāja profesijai ir īpaša vērtība. Tulka/tulkotāja pakalpojumi ir nepieciešami veicot biznesa sarunas un pārrunas, piedaloties konferencēs un seminaros, publicējot grāmatas un rokasgrāmatas, sastādot lietošanas instrukcijas, tulkojot filmas un citas televizijas pārraides.

Ja gribi saprast, kā notiek teksta pārveidošana citā valodā, kā tas tiek uztverts un kā tiek realizēta tā apstrāde, nodošana un tālāka izmantošana, nāc un studē RTU Lietišķās valodniecības institūtā!

Turklāt, savas dzimtās valodas un svešvalodu padziļinātas zināšanas dos Tev priekšrocības strādājot ikvienā jomā.

 

 

 

 

Ko studēt

 

Lietišķās valodniecības institūts piedāva apgūt šādas studiju programmas

Studiju programmaStudiju līmenisIegūstamais grādsIegūstamā kvalifikācijaApmācības veidsIlgums
Tehniskā tulkošanaBakalaura profesionālās studijasBakalaura profesionālais grāds tehniskajā tulkošanāTehniskais tulks-referentsDienas4 gadi
Vakara4,5 gadi
Tehniskā tulkošanaMaģistra profesionālās studijasMaģistra profesionālais grāds tehniskajā tulkošanāTehniskais tulks-referentsDienas1,5 gadi
Dienas*2 gadi

* Bakalaura akadēmisko studiju programmu absolventiem

Syndicate content