RTU Studentu zinātniskā konference

RTU studentu zinātniskā konference


Kopš 1959. gada RTU katru gadu aprīlī notiek RTU studentu zinātniskā konference, kurā studentiem ir iespēja angļu vai vācu valodā uzstāties ar referātiem/pētijumiem par savā zinātnes vai tehnikas nozarē aktuālajiem teorētiskiem un praktiskiem jautājumiem, kā arī apspriest gūtās atziņas plašākā lokā. Konferences laureātiem tiek pasniegtas vētīgas balvas un diplomi. 

 

Syndicate content