Projekti

Projekti

Lietišķās valodniecības institūta darbinieku līdzdalība pētījumu projektos

ES un starptautiskās programmas:

  • ES 6. IP NoE projekts „Concepts and methods for exploring the future of learning with digital technologies”, KALEIDOSCOPE. ;
  • Projekts „Pilsoniskās patērētājizglītības sadarbības tīkls”;
  • ISOC – ERASMUS projekts onsumer „Citizenship Network 2”;
  • ERASMUS starptautiskais projekts“Partnership for Education and Research about Responsible Living”(PERL);
  • Leonardo da Vinci mobilitātes programmas projekts „Profesionālo iemaņu un prasmju paaugstināšana augstskolu pasniedzējiem”;
  • Leonardo da Vinci mobilitātes programmas projekts „Kvalitātes nodrošināšana speciālā lietojumā valodā” (QUALSPELL).

LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti:

  • Nr. 01.0326 „Kreativitāte kā process un personības īpašība”.
Syndicate content