Lietišķās valodniecības institūta Padomes sēdes

Padomes sēdes

Lietišķās valodniecības institūta Padomes sēdes tiek sasauktas aktuālāko LVI darbības jautājumu apspriešanai (akadēmiskā personāla vēlēšanas, jaunu priekšmetu pieteikšana, nepieciešamo izmaiņu apspriešana, pētniecisko darbu apspriešana u.c.). LVI Padomes sēdes tiek organizētas ne rētāk kā reizi divos mēnešos. LVI Padomes sēžu norīse tiek protokolēta.

LVI Padomes sēde 16. maijā 2011. gadā.

2011. gada 16. maijā Valodu institūta Padomes sēdē tiks apspriests lektores Dinas Strongas Promocijas darbs "IDENTITĀTES KONSTRUĒŠANA ERASMUS APMAIŅAS STUDENTU DISKURSĀ".

Syndicate content