Lietišķās valodniecības institūta direktore

Lietišķās valodniecības institūta direktore

 

Profesore Dr. philol.
Larisa Iljinska

Adrese: Kronvalda bulv. 1 – 109. kabinets
Tālrunis: 67089098
Fakss: 67089539
E-pasts: larisa.iljinskabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv

 

     Pieņemšanas laiki:

Otrdiena 16.00–18.00
Piektdiena 10.00–12.00

RTU Lietišķās valodniecības institūts nodrošina un attīsta kvalitatīvu valsts valodas un svešvalodu speciālo kursu apmācību RTU akadēmisko un profesionālo studiju programmu ietvaros, kā arī veic aktīvu zinātnisku darbību un realizē bakalaura un maģistra profesionālo studiju programmas “Tehniskā tulkošana”.

 

Syndicate content