Studiju programmu perspektīvais vērtējums

Par bakalaura un maģistra profesionālo studiju programmu "Tehniskā tulkošana" lietderību liecina pieprasījums pēc šī profila speciālistiem Latvijas tirgū – tulkošanas birojos, uzņēmumos (sevišķi kopuzņēmumos), ārvalstu projektos Latvijā, valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī visur citur, kur nav iespējams iztikt bez zināšanām svešvalodā, inženierzinātņu pamatzināšanām, radošas pieejas darbam, prezentācijas prasmes un tulkošanas iemaņām.

Izstrādāto programmu ietvaros tiek padziļināti apgūtas visas šīs augstāk minētās kvalifikācijas. Pateicoties bakalaura un maģistra profesionālo studiju programmām, notiek svešvalodas profesionalizācija (profesionālā apmācība), prasmju un iemaņu sintēze un integrācija atbilstoši Eiropas Savienības un darba tirgus prasībām.