Padomes sēdes

Lietišķās valodniecības institūta Padomes sēdes tiek sasauktas aktuālāko LVI darbības jautājumu apspriešanai (akadēmiskā personāla vēlēšanas, jaunu priekšmetu pieteikšana, nepieciešamo izmaiņu apspriešana, pētniecisko darbu apspriešana u.c.). LVI Padomes sēdes tiek organizētas ne rētāk kā reizi divos mēnešos. LVI Padomes sēžu norīse tiek protokolēta.