Maģistra profesionālo studiju programmas „Tehniskā tulkošana” studiju priekšmeti

Maģistra profesionālo studiju programma „Tehniskā tulkošana” paredz dažādu bloku studiju priekšmetu apgūšanu:

  • vispārīgā teorētiskā līmeņa priekšmetusizvēlētajos novirzienos atbilstošajā svešvalodā (angļu valodā) – tādus kā translatoloģijas teorētiskās koncepcijas, teorētiskā valodniecība, teksta analīzes modernās metodes, tulkošanas teorijas vēsture, valodas starpkulturālie aspekti;
  • profesionālus, ar tulkošanu tieši saistītus priekšmetus- specializācijas tekstu tulkošana un Eirotekstu tulkošana, modernās tehnoloģijas tulkošanā, zinātniskā rakstu valoda, tulkošanas semantiskie un pragmatiskie aspekti. Programmā ir iekļauts priekšmets - secīgās (konsekutīvās) tulkošanas prakse. Lai varētu sekmīgi veikt atbilstošo tekstu rakstisko un mutisko tulkošanu, ir paredzēts mācību darbs ar biznesa un juridisko terminoloģiju, kas padziļina studentu jēdzieniskās un terminoloģiskās prasmes un iemaņas attiecīgā teksta tulkošanā;
  • priekšmetus, kas saistīti ar tulka referenta pienākumu veikšanu, komunikatīvajām un tehniskajām prasmēm – tulka/tulkotāja prasmes;
  • otrās svešvalodas pastiprinātais kurss: vācu, spāņu vai franču valoda;
  • pedagoģijas un psiholoģijas priekšmeti:psiholoģija, pedagoģija.