Lietišķās valodniecības institūts

Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķās valodniecības institūts ir RTU patstāvīga struktūrvienība. Lietišķās valodniecības institūta darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas likumi, RTU Satversme, RTU Senāta un RTU Rektora rīkojumi, Lietišķās valodniecības institūta Padomes lēmumi, un Lietišķās valodniecības institūta nolikums.