Lietišķās valodniecības institūta sēdes

Lietišķās valodniecības institūtā regulāri tiek organizētas akadēmiskā personāla sēdes. Sēdēs tiek apspriesti aktuāli mācību, metodiskie, organizatoriskie un zinātniskie jautājumi. LVI darbinieki uzstājas ar prezentācijām par savu pētījumu rezultātiem, dalību konferencēs, semināros un projektos Latvijā un ārzemēs.

Lietišķās valodniecības institūta sēdēs tiek godināti darbinieki par sasniegumiem profesionālajā jomā (publicētas grāmatas, izdoti metodiskie materiāli, izveidoti elektroniskie resursi, publicēti literāro darbu tulkojumi u.c.), kā arī tiek atzīmētas nozīmīgas dzīves jubilejas.