Kāpēc studēt

Latvijās un ārzemju augstskolās apgūstamo profesiju saraksts ir visai iespaidīgs. Profesijas izvēli ietekmē dažādi faktori.

Domājot par profesijas izvēli Tu noteikti esi lasījis dažādas grāmatas, skatījies filmas un pārraides, meklējis informāciju internetā. Vai Tu esi aizdomājies par to, ka šo informāciju kāds ir ne tikai sagatavojis un uzrakstijis, bet arī iztulkojis un izrediģējis?

Mūsdienās, kad starptautisko sakaru nozīme arvien pieaug un ir kļūvusi par neatņemamu sastāvdaļu daudzās dzīves jomās, tulka/tulkotāja profesijai ir īpaša vērtība. Tulka/tulkotāja pakalpojumi ir nepieciešami veicot biznesa sarunas un pārrunas, piedaloties konferencēs un seminaros, publicējot grāmatas un rokasgrāmatas, sastādot lietošanas instrukcijas, tulkojot filmas un citas televizijas pārraides.

Ja gribi saprast, kā notiek teksta pārveidošana citā valodā, kā tas tiek uztverts un kā tiek realizēta tā apstrāde, nodošana un tālāka izmantošana, nāc un studē RTU Lietišķās valodniecības institūtā!

Turklāt, savas dzimtās valodas un svešvalodu padziļinātas zināšanas dos Tev priekšrocības strādājot ikvienā jomā.