Informācija par studijām ārzemēs

Visa nepieciešama informācija par studijām ārzemēs ir pieejama RTU portāla sadaļā Studijas ārvalstīs