Baibas Grandovskas vieslekcijas Lietišķās valodniecības institūta darbiniekiem

2011. gada no 10. līdz 21 oktobrim RTU Lietišķās valodniecības institūtā viesosies Eiropas Komisijas Tulkošanas Ģenerāldirektorāta pārstāve Baiba Grandovska. Savas vizītes Latvijā ietvāros viņa apmeklēs nodarbības bakalaura studiju programmā "Tehniskā tulkošana" un nolasīs lekcijas un seminārus institūta akadēmiskajam personālam un studiju programmas "Tehniskā tulkošana" vecāko kursu studentiem.

Lekcijas laikā B. Grandovska iepazīstinās ar tehniskiem tekstiem (no savas specializācijas - enerģijas tirgus un klimata politika), pastāstīs par praktiskajām tulkošanas problēmām, par Komisijas tulkotāja ikdienu, terminoloģijas darbu, par datubāzēm un datorprogrammām, ko izmanto ES, par darba un prakses iespējām Tulkošanas Ģenerāldirektorātā, par īpatnībām, kādas rada latviešu valodas vienlīdzīgais statuss starp citām ES oficiālajām valodām.

Lekciju laiks un vieta:

12.10.2011. - 14:30 - 16:00 - Meža ielā 1/1 - 412. telpā.

17.10.2011. - 14:30 - 16:00 - Meža ielā 1/1 - 412. telpā.

19.10.2011. - 14:30 - 16:00 - Meža ielā 1/1 - 412. telpā.