Augstākās izglītības studiju programmu vērtēšanu virzienā „Tulkošana”

Par augstākās izglītības studiju programmu vērtēšanu virzienā „Tulkošana”

Augstākās izglītības padome (turpmāk – AIP) sadarbībā ar nodibinājumu „Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs” (turpmāk – AIKNC) un Izglītības kvalitātes valsts dienestu (turpmāk – IKVD) no 2011.gada 9.maija līdz 2013.gada 30.aprīlim īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai”, vienošanās Nr.2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001 (turpmāk – Projekts). Projekta galvenie mērķi ir:

 • atbilstoši grozījumiem Augstskolu likumā, sagatavot un nodrošināt pāreju no augstākās izglītības studiju programmu akreditācijas uz augstākās izglītības studiju virzienu akreditāciju, izmantojot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus;
 • augstākās izglītības programmu ilgtspējas, resursu pietiekamības, kvalitātes, sadarbības un pārklāšanās izvērtējums pa studiju virzieniem.

Projekta rezultātā tiks nodrošināta visu Latvijas augstākās izglītības institūciju (turpmāk – AII) studiju programmu, kuras sagrupētas 28 virzienos, izvērtēšana. Lai nodrošinātu studiju programmu vērtēšanu pa virzieniem, tiek veidotas ekspertu grupas, kurās iekļauti ārvalstu eksperti, Latvijas eksperts un pārstāvis no Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Studentu apvienības.
Studiju programmas virzienā „Tulkošana” plānots vērtēt no 2011.gada 17.oktobra. Plānotie eksperti studiju programmu virzienā „Tulkošana” vērtēšanai:

 • ārvalstu eksperti:
  • Dr. Luise Liefländer-Leskinen, Finalnd, Universität Eastern Finland, Universität Ost-Finnland - Philosophische Fakultät Institut für Fremdsprachen und Übersetzungswissenschaft;
  • Mr. Konrad Fuhrmann, Germany, ex-representative of European Commission to Latvia;
  • Ms. Jolita Butkiene, Lithuania, University of Management and Economics, Studies department, Vice-Dean for Projects;
  • Assoc.prof. Ligija Kaminskienė, Lithuania, Law University of Lithuania, Head of the Department of Foreign Languages;
 • Latvijas eksperts:
  • Ms. Gaida Zirdziņa, Latvia, Ex-head of Department of the Translation and Terminology Centre;
 • Latvijas Studentu apvienības deleģētais pārstāvis:
  • pašlaik nav deleģēts;
 • Latvijas Darba devēju konfederācijas deleģētie pārstāvji:
  • Mr. Vasilijs Ragačevičs, Latvia, Deputy Director of „Skrivanek Baltic”, Ltd;
  • Ms. Aiga Veckalne, Latvia, Manager of foreign branches of „Skrivanek Grupa”, Ltd.