„Skrivanek Baltic” sadarbībā ar Latvijas augstskolām meklē labāko 2014. gada jauno tulkotāju

Lai veicinātu studentu interesi par svešvalodām un darbu tulkotāja profesijā, jau septīto gadu notiek konkurss „Labākais jaunais tulkotājs”. 

Konkurss notiek divās atlases kārtās, kurās studenti aicināti tulkot tekstus no angļu, franču un vācu valodas latviešu valodā. Konkursa pirmajā kārtā tiek tulkoti teksti, kas pieejami elektroniski „Skrivanek Baltic” tīmekļa vietnē: http://www.skrivanek.lv/lv/jaunumi/zinas/skrivanek-baltic-sadarbiba-ar-latvijas-augstskolam-mekle-labako-2014-gada-jauno-tulkotaju.aspx

Šodien (05.11.2014.) tiek izsludināta konkursa „Labākais jaunais tulkotājs 2014” 1. kārta.Iesūtot konkursa pirmās kārtas darbu, obligāti jānorāda informācija par autoru: vārds, uzvārds, pilsēta, e-pasts, tālruņa numurs, augstskolas un fakultātes nosaukums, studiju programma, kurss un valoda. Darbs jāiesniedz elektroniski līdz 2014. gada 16. novembrim, plkst. 12.00, sūtot uz e-pastu konkurss@skrivanek.lv.