Reģistrācija

Konferences dalības maksa

  • koferences dalības maksa, piesakoties līdz 2012. gada 30. jūlijam - 150 EUR (dalibniekiem no Baltijas valstīm un Austrumeiropas valstīm - 70 LVL);
  • konferences dalības maksa pēc 2012. gada 30. jūlija - 180 EUR (dalibniekiem no Baltijas valstīm un Austrumeiropas valstīm - 90 LVL).

 

Informācija konferences dalības maksas pārskaitīšanai:

Saņēmēja nosaukums               Rīgas Tehniskā universitāte, Lietišķās valodniecības institūts

Informācija saņēmējam            MTIP2012 Konferences dalības maksa

PVN reģ. Nr.                               LV-90000068977

Adrese                                        Rīgā, Kaļķu ielā 1, LV-1658

Banka nosaukums                      VALSTS KASE

IBAN konta Nr.                           LV46TREL915101S000000


Bankas kods                               TREL LV 22 

Syndicate content