Informācija par prakses organizēšanu

Prakses apraksts

Studentu prakses organizēšana ir profesionālās studijas programmas neatņemama sastāvdaļa. Prakses organizēšanai ir liela nozīme tulka/tulkotāja profesijas iegūšanā, jo  lai nākotnē veiksmīgi izpildītu savu darbu, studējot topošajiem tulkiem un tulkotājiem ir nepieciešams ne tikai nostiprināt teorētiskās zināšanas, bet arī iegūt praktiskās iemaņas. 

Bakalaura profesionālo studiju programmas "Tehniskā tulkošana" studentiem ir jāapgust praksi 26 KP apjomā, kas sastāv no:

 

  • Vispārējā tulkošanas prakse 8 KP

Veido un attīsta vispārējās tulkošanas prasmes un iemaņas, tulkojot vidēji grūtas un grūtas pakāpes vispārēja rakstura tekstu no angļu/vācu valodas latviešu/krievu valodā un otrādi; identificēt tulkošanas problēmas un risināt tās.

  • Profesionālā tulkošanas prakse  10 KP

Veido un attīsta profesionālās tulkošanas prasmes un iemaņas, tulkojot vidēji grūtas un grūtas pakāpes profesionālus tekstus no angļu/vācu valodas latviešu/krievu valodā un otrādi; identificēt un risināt tulkošanas problēmas.

  • Sekretāra tulka prakse 4 KP

Iepazīšanās ar uzņēmuma darbības struktūru, darba organizāciju. Teorētiski apgūto zināšanu praktiskais pielietojums: dokumentu noformēšana, tulkošana, biroja tehnikas izmantošana.

  • Specializācijas tekstu  tulkojums  4 KP

Kursa mērķis ir pielietot studentu iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes atbilstoši mācību programmai profesionālās tulkošanas praksē, veicot rakstisku profesionāla teksta tulkojumu no angļu/vācu valodas latviešu/krievu valodā un otrādi saskaņā ar izvēlēto studiju virzienu.

Syndicate content