Pētniekiem

Pētniekiem

Lietisķās valodniecības institūta akadēmiskais personāls veic aktīvu zinātnisku un pētniecisku darbu. Viens no būtiskiem mācību spēku zinātniskās un metodiskās darbības rādītājiem ir viņu publikācijas un dalība starptautiskās konferencēs un semināros, kā arī dažādos starptautiskajos projektos un programmās.

Syndicate content