Akadēmiskā izziņa

Akadēmiskā izziņa

Ja Jums ir nepieciešams apliecinājums par nokārtotajiem studiju kursiem Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķās valodniecības institūtā, tad ir iespējams pasūtīt akadēmisko izziņu.

Akadēmisko izziņu latviešu, angļu vai krievu valodā, kā arī tai pievienojamos studiju kursu aprakstus, sagatavo un izsniedz uz studējošā rakstiska iesnieguma pamata. Studējošajiem akadēmiskās izziņas sagatavo un izsniedz struktūrvienības lietvedība.

Akadēmisko izziņu eksmatrikulētām personām uz rakstiska iesnieguma pamata sagatavo un izsniedz Studiju daļa. Eksmatrikulētām personām akadēmisko izziņu sagatavošana ir maksas pakalpojums.

Syndicate content